Horský hotel Kráľova studňa

Poznaj a chráň kvety Veľkej Fatry

Poznaj a chráň kvety Veľkej Fatry

Objavte čaro a vôňu miestnej flóry na prechádzke horskými lúkami v tesnej blízkosti hotela Kráľova studňa s odborným výkladom Mgr. Kataríny Hegedüšovej, PhD. z Botanického ústavu SAV. Spolu s nami sa tak zoznámite s vzácnymi druhmi rastlín, ktoré sa nevyskytujú nikde inde na svete. 

Na prechádzke lúkami si tieto skutočnosti bežný návštevník často neuvedomuje, preto sme v spolupráci s OOCR Stredné Slovensko vytvorili náučný chodník, ktorý vám predstaví 30 rastlinných druhov. Chodník začína pri hoteli a končí pri prameni riečky Bystrica. Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.

 

Pobyt s poznávaním kvetov Veľkej Fatry

Termíny na poznávanie kvetov 2023

2.6. – 4.6.

23.6. – 25.6.

7.7. – 9.7.

Pre väčšie skupiny je možnosť dodatočných termínov.

  • 2x noc v hotelovej časti
  • 2x miestny poplatok
  • 2x raňajky
  • Prednáška a diskusia o flóre Veľkej Fatry
  • Prechádzka lúkami s prehliadkou najvýznamnejších botanických druhov
  • Prednáška o divokých liečivých a jedlých rastlinách, kalendár zberu, výroba olejov, mastí a tinktúr

Cena 70 €/osoba