Horský hotel Kráľova studňa

Poznaj a chráň kvety Veľkej Fatry

Poznaj a chráň kvety Veľkej Fatry

Objavte čaro a vôňu miestnej flóry na prechádzke horskými lúkami v tesnej blízkosti hotela Kráľova studňa s odborným výkladom Mgr. Kataríny Hegedüšovej, PhD. z Botanického ústavu SAV. Spolu s nami sa tak zoznámite s vzácnymi druhmi rastlín, ktoré sa nevyskytujú nikde inde na svete. 

Na prechádzke lúkami si tieto skutočnosti bežný návštevník často neuvedomuje, preto sme v spolupráci s OOCR Stredné Slovensko vytvorili náučný chodník, ktorý vám predstaví 30 rastlinných druhov. Chodník začína pri hoteli a končí pri prameni riečky Bystrica. Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.

 

Pobyt s poznávaním kvetov Veľkej Fatry

Termíny na poznávanie kvetov 2023

3.9 – 4.9
17.9 – 18.9

Pre skupiny nad 10 osôb je možnosť dotatočných termínov.

Termíny a ďalšie informácie o pobyte budú zverejnené čoskoro.

  • 1x noc v hotelovej časti
  • 1x miestny poplatok
  • 1x raňajky
  • Dvojdňová exkurzia pozostáva z večernej prednášky o 19:00, dopoludňajšou prehliadkou najvýznamnejších botanických druhov a následnou diskusiou

Rezervácie posielajte na info@kralovastudna.com

Cena €/osoba