Horský hotel Kráľova studňa

Poznaj a chráň kvety Veľkej Fatry

Poznaj a chráň kvety Veľkej Fatry

Objavte čaro a vôňu miestnej flóry na prechádzke horskými lúkami v tesnej blízkosti hotela Kráľova studňa s odborným výkladom Mgr. Kataríny Hegedüšovej, PhD. z Botanického ústavu SAV. Spolu s nami sa tak zoznámite s vzácnymi druhmi rastlín, ktoré sa nevyskytujú nikde inde na svete.

Pobyt s poznávaním kvetov

Termíny na poznávanie kvetov 2022

7.7 – 8.7
28.7 – 29.7

Pre skupiny nad 10 osôb je možnosť dotatočných termínov.

  • 1x noc v hotelovej časti
  • 1x miestny poplatok
  • 1x raňajky
  • Dvojdňová exkurzia pozostáva z večernej prednášky o 19:00, dopoludňajšou prehliadkou najvýznamnejších botanických druhov a následnou diskusiou

Rezervácie posielajte na info@kralovastudna.com

Cena 35€/osoba