Horský hotel Kráľova studňa

Spoznajte kvety Veľkej Fatry​

Spoznajte kvety Veľkej Fatry

Objavte čaro a vôňu miestnej flóry na prechádzke horskými lúkami. Vedeli ste, že v okolí Kráľovej studne sa nachádzajú vzácne druhy rastlín a že mnohé z nich sú zákonom chránené?

V piatok večer bude viesť odborný výklad a diskusiu o miestnych rastlinách Mgr. Katarína Hegedüšová, PhD. z Botanického ústavu SAV. Nasledujúci deň po raňajkách sa spoločne vydáme na prechádzku po náučnom chodníku, na ktorom si ukážeme až 30 rastlinných druhov. Chodník začína pri hoteli a končí prprameni riečky Bystrica

V sobotu poobede vám RNDr. Jaroslava Bobáková zo Stredoslovenského múzea Banská Bystrica predstaví výrobu liečiv (mastí, tinktúr a odvarov), vrátane praktických ukážok.

Spolu s nami sa tak zoznámite aj s vzácnymi druhmi rastlín, ktoré sa nevyskytujú nikde inde na svete.

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja a v spolupráci s OOCR Stredné Slovensko.

Pobyt s poznávaním kvetov Veľkej Fatry

Termíny na poznávanie kvetov 2024

Termíny na rok 2024 vám oznámime už čoskoro

14.6. – 16.6.

21.6. – 23.6.

5.7. – 7.7.

Pre väčšie skupiny je možnosť dodatočných termínov.

  • 2x noc v hotelovej časti
  • 2x raňajky
  • Prednáška a diskusia o flóre Veľkej Fatry
  • Prechádzka lúkami s prehliadkou najvýznamnejších botanických druhov 
  • Prednáška o liečivých rastlinách spojená s ukážkami a výrobou jednoduchých liečiv (mastí, tinktúr a odvarov)

Cena 77 € / osoba