Horský hotel Kráľova studňa

Park tmavej oblohy Veľká Fatra

Park tmavej oblohy Veľká Fatra

V okolí Kráľovej studne sa nachádza jedinečné chránené územie – Park tmavej oblohy Veľká Fatra. Vznikol pri príležitosti Medzinárodného roku svetla, ktorý vyhlásilo 68. Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov. (Medzinárodný rok svetla a technológií založených na svetle – International Year of Light and Light-based Technologies – IYL 2015). Jednou z dôležitých súčastí IYL 2015 je aj ochrana hviezdneho neba. Svetelné znečistenie, ktoré je vážnym environmentálnym problémom modernej civilizácie spôsobuje, že na nočnej oblohe vidíme stále menej hviezd. Tma sa tak stala ohrozenou súčasťou prírody, je potrebné ju chrániť. Chránené oblasti tmy vo svete vznikajú predovšetkým z iniciatívy astronómov a ochrancov prírody.

Viac informácií nájdete na: 

Ochrana hviezdneho neba pred svetelným znečistením bola jedným z kľúčových zámerov aj pri vzniku Parku tmavej oblohy Veľká Fatra. Park v okolí Kráľovej studne má plochu 325 hektárov v nadmorskej výške okolo 1 300 m n. m., no je len zárodkom budúceho rozšírenia parku na rozsiahlejšiu oblasť – na celý centrálny hrebeň Veľkej Fatry. Umiestnenie Parku v „srdci Slovenska“ má mimoriadny potenciál na rozvoj astroturistiky. Park tmavej oblohy Veľká Fatra vznikol v poradí ako 76. park tmavej oblohy na svete, tridsiaty v Európe a tretí na Slovensku.

Víkendový pobyt s pozorovaním hviezd

Termíny na pozorovanie hviezd 2024

3.5. – 5.5.
31.5. – 2.6.
2.8. – 4.8.
27.9. – 29.9.

Letné termíny na rok 2024 vám oznámime čoskoro

Vychutnajte si čaro nočnej oblohy ďaleko od svetiel mesta a spoznajte tak jedinečný zážitok pozorovania hviezd v Parku tmavej oblohy vo Veľkej Fatre, v ničím nerušenom prostredí Horského hotela Kráľova studňa. 

  • 2x noc v hotelovej časti
  • 2x miestny poplatok
  • 2x raňajky
  • 1x odborný výklad a pozorovanie astronomickými ďalekohľadmi pod záštitou Hvezdárne v Banskej Bystrici

Cena 77 €/osoba

Memorandum podpísali 12. júna 2015 v horskom hoteli Kráľova studňa štatutárni zástupcovia piatich organizácií: Horský hotel Kráľová studňa, Slovenský zväz astronómov, Štátna ochrana prírody SR, Mesto Banská Bystrica a obec Dolný Harmanec. Podporovateľmi vyhlásenia je Správa Národného parku Veľká Fatra, Slovenská astronomická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied, Slovenská ústredná hvezdáreň, Mestské lesy Banská Bystrica a hvezdáreň v Banskej Bystrici. 

Po Parku tmavej oblohy Poloniny, ktorý vznikol v roku 2010 a Beskydskej oblasti tmavej oblohy, čo je od roku 2013 spoločný česko-slovenský projekt, je Park tmavej oblohy Veľká Fatra tretím takýmto špecifickým chráneným územím na Slovensku. 

Výborné pozorovacie podmienky a dobrá dostupnosť, len tridsať kilometrov od Banskej Bystrice, ho predurčujú k špecifickému rozvoju astroturistiky. Prírodné podmienky sú tu v rámci Slovenska mimoriadne. Návštevníci a hostia horského hotela Kráľova studňa majú možnosť zažiť nádheru hviezdnej oblohy.

Opakované merania jasu nočnej oblohy na Kráľovej studni ukázali, že je to oblasť s kvalitnou hviezdnou oblohou. Jasomerom SQM (Sky Quality Meter) boli namerané hodnoty takmer 21,6 mag/arcsec2, čo zodpovedá Bortleho stupnici 3, teda kvalitnej vidieckej oblohe. Hotel má k dispozícii astronomický ďalekohľad, pozorovania, prednášky a besedy pre návštevníkov organizujú astronómovia z Banskej Bystrice.

Vo veľkých mestách je v  noci obloha svetlá, uvidíme na nej len niekoľko desiatok hviezd. V Parku tmavej oblohy Veľká Fatra je nočná obloha mimoriadne kvalitná. Aj bez ďalekohľadu tu môžeme vidieť okolo dvetisíc hviezd a množstvo objektov vzdialeného vesmíru. Striebristá Mliečna cesta je viditeľná aj nízko nad obzorom, je bohato štruktúrovaná, pripomínajúca mramor. Zvieratníkové (zodiakálne svetlo) je zvlášť dobre viditeľné v okolí rovnodennosti – na jar večer, v jeseni ráno – pokračuje na oblohe slabým zodiakálnym pásom a protisvitom.

Dobre je viditeľná napríklad aj Veľká galaxia v Androméde (M 31), najvzdialenejší objekt vo vesmíre viditeľný bez ďalekohľadu. Jej vzdialenosť je dva a polmilióna svetelných rokov; teda svetlo, ktoré teraz vidíme, z nej odišlo ešte skôr ako v Afrike žil náš predok Homo habilis… Návštevou parkov tmavej oblohy získame nielen nádherný pohľad na hviezdne nebo, ale aj pozitívny vzťah k ochrane životného prostredia, čo je zvlášť dôležité pre deti a mladú generáciu. Ochrana tmy nie je zásahom do nášho blahobytu, dokážeme žiť aj s menšou spotrebou, budeme zdravší, šťastnejší a budeme žiť v prírodnom prostredí s bohatou biodiverzitou.