Horský hotel Kráľova studňa

Jaskyňa Horná Túfna

Zaujimavosti

Jaskyňa Horná Túfna

V bezprostrednej blízkosti Kráľovej studne sa nachádza jedna z  najznámejších archeologických lokalít na Slovensku – jaskyňa Horná Túfna, známa bohatstvom vzácnych nálezov. V  jaskynnej lokalite Horná Túfna nachádzame stopy najstaršieho osídlenia okolia Banskej Bystrice. Medzi prvými bádateľmi, o ktorých vieme, že tu robili archeologický výskum, sa spomína riaditeľ banskobystrického dievčenského gymnázia Christian Andrej Zipser. Ten na jeseň v roku 1838 vykopal v jaskyni 270 kostí pravekých zvierat. Medzi nimi sa našlo šesť lebiek, z ktorých jedna mala dĺžku skoro pol metra. V rokoch prvej svetovej vojny pracoval v tejto lokalite T. Kormos, neskoršie Ing. Fr. Schön a v 30. rokoch A. Liebus a A. Král, ktorí tu vykopali aj kosti jaskynného medveďa. 

O význame lokality v tom čase svedčí aj skutočnosť, že ju navštívil a menší výskum tu vykonal aj prof. dr. K. Absolon, v tom čase vedúci vykopávok v najvýznamnejšej lokalite zo staršej doby kamennej v Čechách – Dolních Věstonicích a považuje sa za jedného z objaviteľov slávnej „věstonickej“ Venuše. Podľa správ spomenutých bádateľov boli pod sintrovou vrstvou v jaskynnom štrku a hline zistené pozostatky jaskynného medveďa a ohnisko, ktoré bolo situované pri severnej strane jaskyne na mierne vyvýšenom mieste. Na ohnisku sa našli nielen uhlíky, ale aj ohorené a prevŕtané kosti. Dr. J. Skutil považuje túto jaskyňu za pozoruhodnú staropaleolitickú stanicu na Slovensku. Najvýznamnejší slovenskí bádatelia venujúci sa staršej dobe kamennej J. Bárta a L. Bánesz predpokladali, že to bolo len sezónne osídlenie lovcami medveďov.

Jeho vek odhadovali v rozpätí 40 000 – 31 000 rokov. Žiaľ, nezachovali sa nástroje lovcov medveďov, podľa ktorých by bolo možné spresniť obdobie ich prítomnosti. Autori skonštatovali, že starostlivo pripravený a uskutočnený výskum by mohol priniesť zaujímavé výsledky. Ten sa však doteraz neuskutočnil aj napriek značnej devastácii lokality.